Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2013

Praha 7 vyhlásila granty na druhé pololetí tohoto roku

MČ Praha 7 vyhlásila výběrové řízení na udělení grantů na druhé pololetí roku 2013. Vyhlášená grantová témata se týkají projektů realizovaných od 1. 7. do 31. 12. 2013 v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, školství, zahraniční spolupráce, sociálních služeb a zdravotnictví, bezpečnosti a protidrogové prevence.

Žádost o grant musí být podána do odboru Kancelář starosty Úřadu MČ Praha 7 prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha 7 (nábř. Kpt. Jaroše 1000) na předepsaném formuláři. Ten si zájemci mohou vyzvednout na podatelně či v Informačních centrech MČ Praha 7. Formuláře jsou rovněž přístupné ke stažení na webových stránkách www.praha7.cz, kde jsou zároveň zveřejněna obecná pravidla pro udělování grantů. Vyplněné žádosti o grant budou přijímány do 19. dubna 2013, do 11:30 hodin.  

„Žádosti budou následně posuzovat odborné komise jmenované Radou MČ Praha 7. Hlavním kritériem hodnocení bude přínos daného projektu pro sedmou městskou část a její občany,“ uvedl starosta Prahy 7 Marek Ječmének.

Výsledky výběrového řízení budou vyvěšeny na úřední desce a zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 7 nejpozději do 21. června 2013.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno pro následující tématické oblasti:

  • v oblasti sportu byla vyhlášena témata „Podpora sportovních aktivit pořádaných na území MČ Praha 7“
  • v oblasti kultury „Kultura pro Prahu 7“,
  • v oblasti životního prostředí „Ekologická výchova“,
  • v oblasti školství „Podpora rozvoje mateřských center“,
  • v oblasti ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE „Rozvíjení zahraniční spolupráce s konkrétním přínosem pro obyvatele Prahy 7“
  • v oblasti sociální a ZDRAVOTNÍ „Podpora programů pro sociálně znevýhodněné občany Prahy 7“ a „Zdravotní preventivní programy“
  • v oblasti bezpečnosti a protidrogové prevence „Prevence zaměřená na Harm Reduction“ a „Primární specifická prevence zaměřená na obecnou kriminalitu“
27.03.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2625 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7