Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2013

Akademie celoživotního vzdělávání startuje již v dubnu

Od dubna tohoto roku zahajuje v sedmé městské části svou činnost Akademie celoživotního vzdělávání. Stále ještě zbývají volná místa pro zápis do letního semestru.

„Cílem Akademie celoživotního vzdělávání je poskytnout seniorům nejen z Prahy 7 možnost  kvalifikovaného a systematického získávání nových poznatků a podpořit tím jejich aktivní přístup k životu. Účast na vzdělávacích kurzech přispěje k rozšíření znalostí našich starších spoluobčanů a zároveň bude stimulovat jejich obecný zájem o současné dění i praktické využívání získaných vědomostí. Neméně důležitým významem celoživotního studia je přispění k rozvoji nových sociálních vazeb a udržení pocitu užitečnosti,“ uvedla radní MČ Praha 7 Mgr. Marcela Justová.

Zapsat se do letního semestru Akademie celoživotního vzdělávání je možné kdykoliv v úředních hodinách na Odboru sociálním a zdravotnictví, bytových
a nebytových prostor (kancelář č. 125, 1. patro Úřadu MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000). Zápisné činí 400 Kč za semestr (12 hodin). V ceně je zahrnuto i občerstvení během kurzů a volný vstup na představení do kina Bio Oko. Kurzy budou probíhat v aulách vybraných základních škol v Praze 7. Podrobnější informace se zájemci dozvědí během zápisu.

 

Nabídka kurzů a odborných přednášek v letním semestru:   

Aktivní a radostné stáří

Přednášející: PaedDr. Miroslav Štilec, Ph.D.
vždy v úterý od 9:00 – 11:30 hod.

1)     2. 4. 2013 - Formy a přístupy k aktivnímu a plnohodnotnému stáří
2)    16.4. 2013 - Mysl, základní faktor kvality života
3)    30.4. 2013 - Mezilidské vztahy, jejich význam a korekce
4)    14.5. 2013 - Harmonizace denních činností člověka
5)    28.5. 2013 - Vliv pohybu na tělesnou a psychosomatickou rovnováhu člověka
6)    11.6. 2013 - Dech jako fenomén zdraví – nácvik Endogenního dýchání

Od aktivního poslechu k praktickému muzicírování

Přednášející: Mgr. Jana Žižková
vždy v úterý od 14:00 – 16:30 hod.

1)     2. 4. 2013 - Jiří Pavlica – Slunovrat
2)    16.4. 2013 - České a moravské lidové písně různých regionů
3)    30.4. 2013 - Od Janáčka k Čechomoru – různé úpravy lidových písní
4)    14.5. 2013 - České středověké a renesanční písně
5)    28.5. 2013 - Spirituál kvintet, Asonance (folklór anglosaských kultur u nás)
6)    11.6. 2013 - České populární písně

Finanční vzdělávání

Přednášející: Doc. Ing. Julius Foit, CSc., Mgr. Svatopluk Jedlička
v úterý od 9:00 – 11:30 hod.

1)      9.4. 2013 - Sociálně-psychologické aspekty a základní pojmy finanční gramotnosti
2)    23.4. 2013 - Peněžní gramotnost – bankovní a nebankovní účty, hypotéky, spoření, investice
3)     7.5. 2013 - Peněžní gramotnost – úvěry, půjčky, karty, pojištění
4)    21.5. 2013 - Rozpočtová gramotnost – daně, rodinný a osobní rozpočet
5)      4.6. 2013 - Ochrana spotřebitele a osobních údajů – e-stat, sociální sítě, reklama, lichva
6)    18.6. 2013 - Právní gramotnost – zadlužení, předlužení, insolvence, soudní a exekuční řízení, oddlužení

20.03.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2030 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7