Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2013

Zastupitelstvo sedmé městské části schválilo rozpočet na letošní rok

Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém 2. řádném zasedání dne 18. února schválilo rozpočet na rok 2013. Letos sedmá městská část počítá s příjmy ve výši 207 391,5 tis. Kč. Plánované výdaje na tento rok dosahují výše 391 303,3 tis. Kč. Výsledný schodek ve výši 183 911,8 tis. Kč je v plné výši pokryt z položky „financování“, kterou tvoří vlastní zdroje městské části a úspory z minulých let. Městská část Praha 7 bude tedy i letos hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

„Sestavit vyvážený a odpovědný rozpočet v současné složité ekonomické situaci naší městské části i hl. m. Prahy rozhodně nebylo snadné. Opět jsme se museli vyrovnat se snižováním zdrojové základny, ať už z hlediska  nižších příspěvků hlavního města či omezení vlastních příjmů. Do příjmové části rozpočtu se promítlo také omezení příjmů v oblasti místních a správních poplatků či snižování výtěžku z provozování loterií, k němuž dochází v důsledků regulace hazardu na našem území,“ uvedl místostarosta Prahy 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.    

Celkové snížení rozpočtu oproti roku 2012 činí 129 524,6 tis. Kč.

Vzhledem k napjatosti zdrojové základny byla úroveň neinvestičních výdajů již čtvrtý rok po sobě plošně stanovena na 95% vůči loňskému roku. Toto pravidlo bylo aplikováno ve všech položkách rozpočtu.

„Vše bylo zároveň třeba uvážlivě posuzovat tak, aby nebylo ohroženo fungování všech zásadních oblastí chodu naší městské části. Z tohoto důvodu jsme se jako v minulých letech zaměřili především na snižování neinvestiční části rozpočtu. Naším hlavním záměrem bylo především omezení provozních nákladů na chod úřadu, vybavení, mzdy, služby atd.  V této souvislosti sehrála pozitivní roli optimalizace chodu úřadu a průběžné snižování počtu úředníků,“ doplnil místostarosta Tomáš Kaštovský.   

Neinvestiční výdaje v celkové výši 243 049,5 tis. Kč jsou určeny na pokrytí běžného provozu městské části. Pod tuto položku spadá mj. zajištění chodu úřadu, sběr a svoz komunálního odpadu, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, pořádání kulturních a sportovních akcí, osvětová a preventivní činnost, drobné dopravní projekty, sociální služby, neinvestiční granty či dotace příspěvkovým organizacím.

Výdaje na investice jsou letos naplánovány ve výši 148 253,8 tis. Kč. Finanční prostředky by v průběhu roku měly být ještě navýšeny zapojením alternativních zdrojů financování vycházejících z různých grantových a dotačních programů.

Mezi klíčové projekty letošního roku patří rozsáhlé úpravy Ortenova nám., na které je v rozpočtu vyčleněno 31 683,8 tis. Kč, rekonstrukce Vodárenské věže na Letné, kde se počítá s výdaji ve výši 13 693 tis. Kč, či zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze, na kterou je vyčleněno 4 446 tis. Kč. Významný podíl investic bude opět směrován do oblasti školství. Nejvýznamnější plánovanou akcí je rekonstrukce a rozšíření MŠ Kostelní (21 819,6 tis. Kč)

V oblasti školství je dále mj. plánováno: Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách (5 102,4 tis. Kč), zastřešení terasy v MŠ Na Výšinách (2 188,3 tis. Kč) zateplení objektu MŠ U Uranie (3 221,4 tis. Kč), oprava soc. zařízení a oprava kanalizace v MŠ Letohradská (2 347,7 tis Kč), zateplení objektu MŠ Kostelní (1 786,1 tis. Kč) pořízení souboru nábytku do MŠ U Uranie (2 000 tis. Kč), modernizace objektu klubu Pramínek v MŠ U Uranie (1 750 tis. Kč), výstavba venkovní florbalové haly v ZŠ T.G. Masaryka (400 tis. Kč),  úprava objektu a přístavba tělocvičny v ZŠ Fr. Plamínkové (325,8 tis. Kč), využití obnovitelných zdrojů energie ve FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky (1 823,6 tis. Kč), opravy objektu ZŠ Letohradská (4 641,5 tis. Kč), modernizace osvětlení v ZŠ Korunovační (700 tis. Kč), opravy střech základních škol (5 056,5 tis. Kč).

Další významné investice MČ Praha 7 v roce 2012: Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty (5 121,5), chodníkový program (4 500 tis. Kč), rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská (3 107 tis. Kč), zřízení denního stacionáře pro seniory (2 500 tis. Kč), rekonstrukce vnitrobloku U Vody (1 000 tis. Kč), výstavba nového výtahu v domě Dukelských hrdinů 1 (2 022 tis. Kč).

19.02.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2076 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7