Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Obnova Letenských sadů

Na park Letenské sady je v současné době zpracovávaná architektonická studie. Studie navazuje na již zrekonstruované části parku, od platanové aleje až k části u bývalého bastionu. V Letenských sadech se prolíná historie starší i zcela nedávná. Dnešní návštěvníci využívají park mimo jiné i ke sportu a k návštěvám neobvyklých vyhlídek na Prahu. Dosud nevyužívanou plochu představuje svah k Vltavě, který si zaslouží obnovu nejen cest, ale i porostů, zídek a dalších objektů. Úkolem studie je tedy zrekonstruovat zbývající části Letné - především svah, zrenovovat jednotlivé vstupy do parku, vybudovat funkční cestní systém s několika vyhlídkami, dotvořit bruslařský okruh a také doplnit informační systém v parku. Při tvorbě studie přihlížíme k mnoha faktorům ovlivňujícím život v parku, čímž se snažíme nabídnout příjemný a hezký parkový prostor.

V současné době probíhá v parku Letenské sady zimní údržba. V rámci obvyklých prací začnou zahradníci i s probírkami a řezy dřevin u bývalého Stalinova pomníku. Dřeviny zasahují do cest a výrazně snižují viditelnost a kontrolu prostoru. Výsadby v této části byly provedeny v 50. letech 20. století v souvislosti se stavbou pomníku, jedná se tedy o vzrostlé výsadby, v nichž převažují zejména stálezelené druhy. V některých místech jsou dřeviny příliš hustě vysazeny a některé trpí nedostatkem prostoru a světla. V případě tisů, které snáší velice dobře řez, bude provedeno zmlazení. Po tomto zásahu dojde k vytvoření nových výhonů, takže ořezané větve budou patrné jen krátce. Uvedenými zásahy se snažíme zajistit dřevinám co nejoptimálnější podmínky a tedy nám, návštěvníkům parku, kvalitní zeleň. V budoucnu je počítáno s udržením nižšího keřového patra stálezelených dřevin, tím docílíme větší viditelnosti, vzdušnosti, rozmanitosti a bezpečí v parku. Nižší keřové patro bude také doplněno o několik listnatých stromů, díky kterým dojde k lepšímu propojení nynější převážně stalezelené výsadby zeleně s ostatními, smíšenými partiemi parku a zároveň se pod korunami stromů vytvoří průhledy do jiných částí parku. Investorem akce je hl.m.Praha, zastoupená odborem Rozvoj veřejného prostoru MHMP.

24.01.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3872 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7