Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2013

Městská část Praha 7 dokončila zateplení objektu MŠ U Uranie

Městská část Praha 7 dnes slavnostně zakončila rozsáhlou rekonstrukci Mateřské školy U Uranie. V rámci stavebních prací, které zde probíhaly v několika etapách od února loňského roku, došlo ke kompletnímu zateplení všech pavilonů, včetně výměny oken či rekonstrukci střechy. Zrekonstruováno bylo také atrium školky, kde vznikla nová zahrada.

„Rozsáhlé úpravy MŠ U Uranie představovaly jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v oblasti školství v loňském roce. Rád bych touto cestou poděkoval všem rodičům i zaměstnancům školky za trpělivost během rozsáhlých stavebních prací, které si vyžádaly dočasná omezení provozu školky. Jedna  největších mateřských škol v Praze 7 dostala díky těmto úpravám kompletně nový kabát, který výrazně přispěl k ekologickému provozu školky i celkovému zatraktivnění jejího prostředí,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.

Rekonstrukce školky U Uranie probíhala od února do konce listopadu 2012. Zhotovitelem zakázky byla společnost HOCHTIEF CZ a. s. Stavební práce byly oproti původnímu předpokladu dokončeny o měsíc dříve.

Slavnostní zakončení rekonstrukce MŠ U Uranie.jpg

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

V průběhu minulého roku došlo v MŠ U Uranie k výměně všech oken, zateplení střešního pláště, zateplení pláště všech pavilonů včetně spojovací chodby, vyzdění zásobovací rampy, opravě hromosvodů, položení okapových chodníčků a provedení nových izolací objektů.

Kompletní náklady na tento projekt činily 25,8 mil. Kč. Sedmá městská část si zažádala o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.

Zároveň s dokončením rekonstrukce objektu byly na podzim minulého roku realizovány úpravy atria školy, kde vznikla zahrada „Čtvero ročních období“. Byly zde vytvořeny čtyři oddělené záhonky oseté různými druhy květin. Zároveň bylo pořízeno dětské zahradní náčiní, aby se děti z mateřské školy mohly o záhonky samy starat. Kromě okrasných květin zde byly vysazeny také nové stromy, položena nová dlažba a do centrální části atria bylo instalováno pódium. Zároveň zde byly umístěny nové lavičky a zahradní domek na nářadí.  

"Realizací projektu Zahrada - čtvero ročních období v prostoru atria Mateřské školy U Uranie za podpory městské části Praha 7 a s finančním přispěním hlavního města Prahy se podařilo vytvořit příjemné a zdravé prostředí, které bude podporovat pozitivní vztah dětí k přírodě," doplnila ředitelka MŠ U Uranie Mgr. Michaela Kuběnová.

Náklady na úpravy atria školky činily 598 tis. Kč, z čehož 250 tis. Kč pokryla dotace hl. m. Prahy. MŠ U Uranie rovněž obdržela na vybudování zahrady sponzorské dary od společností Classic Park Group s.r.o. ve výši 150 tis. Kč a SKF Ložiska, a.s. ve výši 120 tis. Kč.

MŠ U Uranie 1.jpg

18.01.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2495 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7