Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Občané Prahy 7 hlasovali v místním referendu

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se v Praze 7 uskutečnilo, současně s prvním kolem prezidentských voleb, hlasování v místním referendu. Občané Prahy 7 rozhodovali o čtyřech otázkách souvisejících s budoucím umístěním nové radnice Prahy 7, které vyhlásil Nejvyšší správní soud, a třech otázkách vyhlášených Zastupitelstvem MČ Praha 7. V obou případech hlasovalo více než zákonem požadovaných 35% osob oprávněných hlasovat v místním referendu. Občané vyjádřili souhlas se všemi otázkami týkajícími se nové radnice a s otázkou zachování zdravotnického zařízení léčebně preventivní péče na území Prahy 7. Pro zbývající dvě otázky vyhlášené Zastupitelstvem MČ Praha 7 se nevyslovil zákonem předepsaný počet hlasujících.

Z celkového počtu 32 688 osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7 se referenda o nové radnici zúčastnilo 14 540 občanů (44,5%), o otázkách vyhlášených zastupitelstvem hlasovalo 13 514 občanů (41,3%).

„Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se do  místního referenda zapojili. Velmi oceňuji, že veřejnosti není budoucnost Prahy 7 lhostejná. Jsem proto rád, že se vedle nové radnice občané vyjádřili také k dalším oblastem života v naší městské části, byť bylo jednoznačné, závazné stanovisko odhlasováno pouze u zachování zdravotnického zařízení. Výsledky referenda budou předloženy na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 a poslouží jako závazné podklady pro další kroky městské části ve všech odhlasovaných otázkách,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.   

O každé otázce se v rámci místního referenda hlasovalo zvlášť. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro jednotlivé otázky nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu.

 

Výsledky referenda vyhlášeného Nejvyšším správním soudem

1. "Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 7 (včetně případných přidružených organizací nesouvisejících přímo s provozem Úřadu Městské části Praha 7) byly omezeny částkou 500 milionů korun včetně DPH a případných úroků?"

ANO – 13 349     NE – 632

Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25% osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný.

 

2. "Jste pro zrušení dosavadního procesu výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 a pro vyhlášení nového výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo koncesního zákona s preferencí výstavby na vlastním pozemku Městské části Praha 7?"

ANO – 13 430     NE – 524

Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25% osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný.

 

3. "Jste pro to, aby byl výběr řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 proveden tak, že hodnotícími kritérii bude zejména ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 7?"

ANO – 13 767     NE – 284

Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25% osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný.

 

4. "Jste pro to, aby byla na architektonické řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?"

ANO – 13 213     NE – 727

Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25% osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný.

 

Výsledky referenda vyhlášeného Zastupitelstvem MČ Praha 7

1. "Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v ulici Milady Horákové v úseku od Letenského náměstí po Strossmayerovo náměstí byla vytvořena pěší zóna obytného typu s umožněním tramvajové dopravy a příčně vedené automobilové dopravy?"

ANO – 6 435     NE – 6 390

V této otázce nehlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň hlasovalo méně než 25% osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek není závazný.

 

2. "Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby tranzitní doprava vedená mezi Hlávkovým mostem a mostem s pracovním názvem Nový Trojský most byla vedena pod povrchem?"

ANO – 5 652     NE – 7 014

V této otázce hlasovala nadpoloviční většina osob, které se místního referenda zúčastnily, nesouhlasně, avšak hlasovalo méně než 25% osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek není závazný.

 

3. "Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v územním obvodu této městské části působilo v budoucnu zdravotnické zařízení léčebně preventivní péče poskytující všeobecnou ambulantní zdravotní péči?"   

ANO – 10 507     NE – 2 324

Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25% osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný.

14.01.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4802 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7