Česky   English
Úřad městské části > Bezpečnost

Odškodnění za úraz - jak postupovat

V případě úrazu na chodníku, může podat poškozený písemnou žádost o odškodnění za úraz (není třeba osobní návštěvy, či telefonický nebo elektronický kontakt, žádný formulář neexistuje), adresovanou na Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, Ing.Radek Svoboda,  ředitel odboru, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.

Písemnou žádost zašle poškozený buď poštou, nebo jí může podat osobně na podatelně MHMP na Mariánském nám. 2 nebo Jungmannova 29/35, Praha 1.

K této písemné žádosti uvede poškozený kdy (datum a čas) a k jakému úrazu došlo, na kterém místě (ulice u č.p., nejlépe označením místa úrazu v mapě, plánek místa úrazu apod.).

V případě svědků úrazu uvede poškozený jména svědků s kontaktní adresou.

V případě, že má poškozený fotodokumentaci místa úrazu, přiloží ji k žádosti.

Dále k žádosti bude přiložena kopie lékařské zprávy.

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP žádost prošetří po majetkoprávní stránce, a pokud se stal úraz na stavbě ve vlastnictví Hl.m.Prahy, předá žádost prostřednictvím pojišťovacího makléře společnosti Buckley Associates, a.s. České pojišťovně a.s., s kterou má Hl.m.Praha uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.

 

 

14.01.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4417 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7