Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Praha 7 rozdělila dotace na sociální a zdravotní služby

    Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo na svém zasedání dne 3. 12. 2012 přidělení dotací dvěma organizacím poskytujícím sociální a zdravotní služby občanům Prahy 7. Rozděleny byly finanční prostředky vyčleněné z Humanitního fondu.

„Těší mě, že jsme mohli organizacím, které se věnují záslužné činnosti, v jejich mnohdy velmi napjaté finanční situaci trochu pomoci. Pro přidělení dotací byly vybrány subjekty, s nimiž máme dlouhodobě v oblasti péče o naše občany velmi dobré zkušenosti,“ uvedla radní MČ Praha 7 Mgr. Marcela Justová.   

Finanční prostředky v celkové výši 40 000,- Kč byly rozděleny mezi dva subjekty které se věnují péči o seniory, zdravotně hendikepované či mládež.

Zastupitelstvo sedmé městské části schválilo podporu níže uvedených institucí:

  • Diakonie Československé církve evangelické – Středisko Západní Čechy Organizace poskytuje sociální služby všem občanům, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

Diakonie ČCE - Středisko Západní Čechy získala finanční příspěvek ve výši
10 000,- Kč na náklady spojené s péčí o občana Prahy 7 pro Domov Radost pro osoby s postižením Merklín a 10 000,- Kč na náklady spojené s péčí o občana
Prahy 7 pro Domov Klatovy pro osoby s postižením.

  • Mezinárodní umělecké centrum pro děti, o.s.

Organizace v Praze 7 provozuje mezinárodní školičku s výukou angličtiny  a výtvarnou a hudební výchovou.

Mezinárodní umělecké centrum pro děti, o.s. získalo finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na náklady spojené s péčí o děti z Prahy 7.

05.12.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2171 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7