Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Rada MČ Praha 7 navrhuje vyhlášení místního referenda

Rada MČ Praha 7 na svém jednání dne 26. listopadu 2012 schválila návrh vyhlášení místního referenda o třech otázkách souvisejících se stěžejními oblastmi života v Praze 7. Pokud bude vyhlášení referenda schváleno Zastupitelstvem MČ Praha 7, dostanou občané sedmé městské části možnost vyjádřit se k otázkám vytvoření pěší zóny v ul. Milady Horákové, zahloubení tranzitní dopravy mez Hlávkovým mostem a Novým Trojským mostem a zachování léčebně preventivní péče na území Prahy 7. Navrhovaný termín konání místního referenda je současně s prvním kolem prezidentských voleb ve dnech 11. a 12. ledna 2013.

„Rada MČ Praha 7 tímto návrhem reflektuje vůli občanů podílet se na správě věcí veřejných a rozhodovat o zásadních otázkách o budoucnosti Prahy 7 v místním referendu. Navržené otázky se týkají stěžejních témat, která budou mít zásadní vliv na život v naší městské části. Tato témata byla dlouhodobě diskutována jak s občany, tak se zástupci politických klubů Zastupitelstva MČ Praha 7. Rádi bychom v této souvislosti využili termínu, kdy se konají prezidentské volby i místní referendum o nové radnici,
a lze tedy očekávat vysokou účast občanů,“
uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.       

Navrhované otázky pro vyhlášení místního referenda Zastupitelstvem MČ Praha 7:

  1. "Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v ulici Milady Horákové v úseku od Letenského náměstí po Strossmayerovo náměstí byla vytvořena pěší zóna obytného typu s umožněním tramvajové dopravy a příčně vedené automobilové dopravy?"
  2. "Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby tranzitní doprava vedená mezi Hlávkovým mostem a mostem s pracovním názvem Nový Trojský most byla vedena pod povrchem?"
  3. "Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v územním obvodu této městské části působilo v budoucnu zdravotnické zařízení léčebně preventivní péče poskytující všeobecnou ambulantní zdravotní péči?"

 

O konání místního referenda musí rozhodnout Zastupitelstvo MČ Praha 7. Návrh na vyhlášení místního referenda mu bude předložen na jeho zasedání, které se uskuteční v pondělí 3. prosince 2012.

26.11.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1363 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7