Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Radnice společně s občany vytipovala největší problémy Prahy 7

V září tohoto roku se v aule ZŠ Tusarova uskutečnilo veřejné fórum, v rámci kterého občané a zástupci radnice diskutovali o životě v Praze 7, hlavních problémech a dalším rozvoji sedmé městské části. Poznatky z tohoto setkání byly ověřovány v rámci dotazníkové kampaně, která mezi občany probíhala v říjnu tohoto roku. Výstupy z této ankety se bude Praha 7 dále zabývat.

Diskuze o problémech Prahy 7 se koná již čtvrtým rokem v rámci Projektu Zdravé město, který je součástí aktivit Národní sítě zdravých měst ČR. Městská část Praha 7 je členem této asociace od roku 2008.

„Rád bych poděkoval občanům, kteří se do diskuze o problémech Prahy 7 aktivně
a s chutí zapojili, ať už na veřejném projednání nebo prostřednictvím dotazníkového šetření. Ověřenými problémy Prahy 7 se nyní bude zabývat rada a zastupitelstvo a na příštím setkání budeme hodnotit, co se v rámci vytipovaných problémů v Praze 7 podařilo zlepšit,“
uvedl zástupce starosty Prahy 7 Josef Neuberg.

Veřejné diskuze, která se uskutečnila 24. září 2012 v aule ZŠ Tusarova, se zúčastnilo 85 občanů. Zástupci vedení radnice a zaměstnanci úřadu s nimi diskutovali
o nedostatcích, které v rámci sedmé městské části občané spatřují. První část setkání přítomní diskutovali ve skupinách rozdělených podle jednotlivých témat souvisejících s kvalitou života v Praze 7, jako jsou životní prostředí, doprava, bezpečnost, územní rozvoj atd. V každé oblasti byly na základě diskuze všech účastníků zvoleny dva klíčové problémy. Ty následně posloužily jako základ pro zpracování ankety, do které se zapojilo 420 občanů. Z následného hlasování vzešlo 8 témat, která občané považují za hlavní problémy Prahy 7.

Problémy Prahy 7:

1. Psí exkrementy a čistota veřejných prostranství

2. Bezdomovectví a popíjení alkoholu na veřejnosti

3. Nepřizpůsobiví občané, kriminalita, drogy, herny

4. Nadměrná zátěž dopravou ulicích Veletržní, Bubenská, Argentinská, Varhulíkové, Jankovcova

5. Lávka propojující Holešovice s ostrovem Štvanice a Karlínem

6. Kultivace prostoru mezi Stromovkou a Mostem Barikádníků

7. Krádeže a obtěžování mladistvých a seniorů

8. Podpora krytých sportovišť a podpora tělovýchovných jednot

26.11.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1580 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7