Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Starosta Prahy 7 Marek Ječmének a zástupce starosty Josef Neuberg zasadili první stromy nové aleje v ul. Milady Horákové

V pondělí 12. listopadu 2012 byla zahájena výsadba nového stromořadí
v ul. Milady Horákové před blokem obytných domů „Molochov“, mezi ulicemi Korunovační a U Sparty. První stromy zde zasadili starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének a zástupce starosty Josef Neuberg.

  Obrázek bez popisku   

Výsadba nového stromořadí navazuje na rekonstrukci Letenského nám. a ul. Milady Horákové, která se uskutečnila v průběhu letošního roku v návaznosti na výstavbu Městského okruhu na území Prahy 7.

„V rámci první etapy prací v únoru tohoto roku došlo k odstranění zbytků aleje v ul. Milady Horákové před Molochovem. Investor se MČ Praha 7 v této souvislosti zavázal, že pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou v přinejmenším stejném rozsahu, jako byla ta původní,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Stromy před Molochovem byly pokáceny na základě dendrologického průzkumu, jenž prokázal, že se jedná o dřeviny převážně staré a nemocné, které by nebylo možné po rekonstrukci poduličních sítí a výměně povrchu chodníků zachovat či je dokonce začlenit do nového stromořadí.

„V ul. Milady Horákové dochází k výsadbě celkem 25 částečně vzrostlých stromů ve výšce od 3 do 5 metrů. Vybrán byl břestovec západní, který má optimální předpoklady pro život v dané oblasti,“ doplnil místostarosta Josef Neuberg.

Výsadba nového stromořadí uzavřela téměř devítiměsíční práce v oblasti Letenského nám. a ul. Milady Horákové. V průběhu několika etap došlo v celé oblasti k přeložkám inženýrských sítí, včetně domovních přípojek, výměně tramvajových kolejí či rekonstrukci povrchů chodníků i komunikací.

 

Obrázek bez popisku

 

„Praha 7 měla k těmto úpravám několik zásadních podnětů, které vzešly mj. z několika setkání s občany. Mezi naše hlavní požadavky patřila výměna povrchu vozovky v ul. Milady Horákové od Špejcharu až po ul. Šmeralova z dlažebních kostek na asfalt. Tento krok výrazně snižuje hlukovou zátěž, které byli léta vystavováni obyvatelé okolních domů. Dále jsme iniciovali úpravu světelné signalizace na přechodech pro chodce
a celkové zvýšení bezpečnosti chodců v oblast Letenského náměstí,“
uvedl místostarosta Josef Neuberg.

12.11.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1865 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7