Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

V Praze 7 se uskuteční slavnostní předání čestných občanství

Ve středu 24. října 2012 od 16 hodin se v Letenském zámečku (Letenské sady 341, Praha 7) uskuteční slavnostní předání čestných občanství za trvalý přínos městské části Praha 7 a zvláštního ocenění městské části Praha 7.

„Udílení čestných občanství vnímám jako příležitost ocenit výjimečné osobnosti, jejichž díla a skutky po sobě zanechaly trvalou a nesmazatelnou stopu, a zároveň poděkovat těmto osobnostem za vše, co nejen pro sedmou městskou část vykonali,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.   

Čestné občanství za trvalý přínos MČ Praha 7 bylo na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 21.8.2012 uděleno:

  • Emilii Hukaufové – člence Sokola v Praze 7
  • Evě Roubíčkové – spisovatelce, autorce knihy „Terezínský deník“
  • Mgr. Anně Hurychové – pedagožce, bývalé ředitelce ZŠ Fr. Plamínkové
  • svob. v.v. Viktoru Wellemínovi – veteránovi II. světové války
  • Miloslavu Smotlachovi – politickému vězni komunistického režimu a funkcionáři Konfederace politických vězňů

Zvláštní ocenění za činnost mající vztah k MČ Praha 7 bylo na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 21.8.2012 uděleno:

  • Mgr. Radovaně Tesárkové – zakladatelce dětského divadelního souboru
    Ty-Já-Tr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů může podle § 10, odst. 2 městská část udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj městské části, čestné občanství městské části.

14.03.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2248 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7