Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Praha 7 bude opět řešit nejpalčivější problémy společně se svými občany

V pondělí 24. září 2012 se od 17 hodin v aule ZŠ Tusarova (Tusarova 21, Praha 7) uskuteční veřejné fórum, v rámci kterého budou občané a zástupci radnice diskutovat o životě v Praze 7, hlavních problémech a dalším rozvoji sedmé městské části. Akce se koná jako součást Projektu Zdravé město.

„Chceme navázat na podobná setkání, která se uskutečnila v minulých třech letech.  Naším cílem je zrekapitulovat, co se za uplynulou dobu podařilo změnit a jaké problémy tíží naše občany v současnosti,“ uvedl zástupce starosty Prahy 7 Josef Neuberg

Veřejné projednání bude probíhat ve skupinách, které se budou individuálně věnovat následujícím tématům: vzdělávání, sport a volný čas, životní prostředí, bezpečnost, doprava, sociální soudržnost, podnikání, veřejná správa a územní rozvoj.

Jako garanti pro každou oblast budou ve všech skupinách přítomni zástupci úřadu sedmé městské části a partnerských organizací Projektu Zdravé město. Akci bude moderovat národní koordinátor Projektu Zdravé město a ředitel NSZM Ing. Petr Švec. Na závěr programu proběhne shrnutí poznatků a podnětů, k nimž jednotlivé skupiny dospějí.

Pro účastníky veřejného fóra bude připravena tombola a občerstvení zdarma.

Poznatky a podněty z veřejného fóra ověří anketa, která proběhne prostřednictvím časopisu Hobulet. Výsledná data pak na svém zasedání projedná Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 7.

Mezi hlavní podněty, které byly vytipovány v rámci minulých setkání, patřilo rozšiřován stromořadí, omezení počtu heren, podpora vzniku nových cyklotras, nedostatečný počet strážníků MP v ulicích, ponechání radnice na stávajícím místě, propojení dolních Holešovic se současnými plochami zeleně (Stromovka, Štvanice) prostřednictvím stezek pro pěší, cyklisty či in-line bruslaře či řešení problémů s bezdomovci.   

Městská část Praha 7 se k členství v Národní síti zdravých měst ČR (NSZM) přihlásila na základě usnesení zastupitelstva z prosince 2008. Jedná se o mezinárodní certifikovanou asociaci místních samospráv založenou v roce 1994. Posláním NSZM
je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných standardů, jako jsou Projekt Zdravé město, místní Agendy 21 aj.

24.09.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1521 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7