Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Jednání o nové radnici Prahy 7 pokračují

MČ Praha 7 pokračuje v jednáních o budoucím umístění nové radnice. Kromě dříve zvažovaných variant budovy Mercury Buisness Park a budovy B projektu Argentinská hvězda se sedmá městská část nyní zaměřuje také na možnost výstavby nové radnice v Holešovické tržnici či na společný projekt s Nejvyšším kontrolním úřadem, který rovněž shání vlastní budovu. V červenci tohoto roku MČ Praha 7 obdržela také nabídku od společnosti Holešovický trojúhelník a.s. na výstavbu radnice na pozemku mezi ulicemi Veletržní a Strojnická, kde společnost připravuje projekt obchodně administrativního centra Palác Stromovka.

„Samozřejmě jsme rádi, že se variant na umístění nové radnice Prahy 7 objevuje stále více, nicméně je třeba si uvědomit, že nás také čím dál více tlačí čas. Nájem ve stávajícím objektu máme garantovaný do konce roku 2015, a tak je zapotřebí realizovat  kroky vedoucí k brzkému a zároveň odpovědnému rozhodnutí. Z tohoto důvodu jsme neustále v intenzivním kontaktu se všemi nabíziteli a snažíme se dopracovat k co nejvýhodnější nabídce, která by byla časově realizovatelná a odpovídala by potřebám úřadu i požadavkům našich občanů,“ uvedl starosta Prahy 7 Marek Ječmének.   

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 z února tohoto roku požádala sedmá městská část hl. m. Prahu o svěření Holešovické tržnice za účelem výstavby nového sídla radnice. Podporu této variantě vyjádřil primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. i radní Aleksandra Udženija, jež má ve své kompetenci majetek hl. m. Prahy. V této věci již proběhla také jednání s Odborem Správy, evidence a využití majetku MHMP. Z tohoto jednání vzešla dohoda, že Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 7 zpracuje ověřovací studii umístění radnice Prahy 7 v Holešovické tržnici.

„Umístění radnice v Holešovické tržnici by se nám velice zamlouvalo, a to jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska letité tradice tohoto prostoru a dobré dopravní dostupnosti. Na druhou stranu si uvědomujeme současný stav Holešovické tržnice, která je kompletně památkově chráněná a hl. m. Prahu navíc patrně čeká vleklý spor s nájemcem ve výpovědi. Ačkoli podle posledních informací magistrát již zahájil jednání s Ministerstvem kultury ČR ohledně plošného sejmutí památkové ochrany, lze  předpokládat, že případné umístění nové radnice v dané lokalitě bude značně časově náročné,“ řekl starosta Marek Ječmének.

Na svém červnovém zasedání se Zastupitelstvo MČ Praha 7 rovněž zabývalo nabídkou na odkoupení objektu Mercury Business Park v ul. Argentinská 38, kterou sedmé městské části koncem dubna doručila spol. Baram Invest, a.s. Ta městské části nabídla daný objekt za 390 mil. Kč.

„Společnost Baram Invest, a.s. však dodnes nedoložila doklad prokazující mandát jednat za společnost Argentinská 38, s.r.o., jež je dle katastru nemovitosti vlastníkem této budovy. V srpnu jsme proto oslovili vlastníka objektu s žádostí o sdělení, jaké jsou záměry se zmíněnou nemovitostí a zda by nebylo možné jednat o odkupu nemovitosti přímo s jednateli společnosti,“ uvedl starosta Marek Ječmének.

MČ Praha 7 rovněž vešla v jednání s Nejvyšším kontrolním úřadem, který sídlí v pronajatém objektu v Jankovcově ulici a v současné době rovněž řeší pořízení vlastního sídla.

„Nejvyššímu kontrolnímu úřadu jsme navrhli zvážení možnosti společného postupu ve věci řešení naší prostorové situace. Vedení NKÚ se k našemu návrhu postavilo vstřícně s tím, že pokud naleznou vhodnou variantu pro svůj úřad i naši radnici, jsou připraveni k dalšímu jednání,“ doplnil starosta Marek Ječmének.

Zatím poslední nabídka doručená na Úřad MČ Praha 7 v červenci tohoto roku přišla od společnosti Holešovický trojúhelník, a.s. Jedná se o realizaci výstavby radnice na pozemku mezi ulicemi Veletržní a Strojnická, kde společnost připravuje projekt obchodně administrativního centra Palác Stromovka.

„Společnost Holešovický trojúhelník, a.s. ve svém dopise deklarovala svůj zájem realizovat výstavbu radnice dle našich požadavků pod hranicí částky 500 mil. Kč. Na základě podrobné specifikace našeho zadání bychom měli následně obdržet závaznou nabídku včetně zpracované studie a kompletních nákladů,“ uvedl starosta Marek Ječmének.    

 

18.09.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2277 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7