Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Praha 7 od září otevírá přípravnou třídu v ZŠ Korunovační

Od září 2012 přivítá ZŠ Korunovační v Praze 7 v  zrekonstruovaných prostorách  nově otevřené přípravné třídy 15 předškoláků. Ty zde budou rozvíjet své dovednosti a návyky, potřebné pro vstup do 1. tříd. Děti budou mít  s paní učitelkou společně celý rok na postupnou aklimatizaci ve škole,  na rozvoj  motorických dovedností, jazykových  schopností, rozvoj paměti, soustředění, ale i na budování zdravých vztahů v kolektivu.

Děti v přípravné třídě budou mít k dispozici své vlastní, nově zrekonstruované prostory v 1. patře školy. „V interiéru na ně čeká variabilní nábytek z přírodních materiálů, s mnoha možnostmi použití a stoly s nastavitelnou výškou pracovní plochy (sklonu i výšky). Byly zde upraveny rozvody elektroinstalace a  položena nová podlaha, která je opticky rozčleněná pomocí několika barev a vzorů. Přes celou plochu jedné stěny je umístěna tabule. Pro uložení pomůcek budou mít malí školáci k dispozici skříně a posuvné boxy s vestavnými šuplíky. Na každém okně jsou dvě rolety – jedna funguje jako sluneční clona, druhá je zatemňovací,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.

Cena za provedené rekonstrukce a nové vybavení třídy přesáhla jeden milión Kč. Radnice sedmé městské části tak pokračuje v investicích do oblasti školství, což považuje za svou prioritu.

Přípravná třída je určena především pro děti s odkladem školní docházky. Jejím hlavním smyslem je připravit na základní školu děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, se sníženou koordinací pohybu apod. Nenahrazuje však speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.  Program přípravné třídy je zaměřen na rozvoj tvořivosti dětí. Hlavním cílem je citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo.

Jde o přípravu na základní školu zábavnou a hravou formou. Děti se zde seznámí s abecedou, písmeny a jednoduchými slovy, základy prvouky a vlastivědy prostřednictvím výtvarných činností, těšit se mohou i na vycházky a výlety do okolí,“ dodal zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský.

Výuka přípravné třídy v ZŠ Korunovační bude probíhat od 8:00 do 11:40 hodin. Děti budou mít možnost navštěvovat ranní i odpolední školní družinu (6:30 – 18:00)
a školní jídelnu. Výuka bude rovněž propojena a zapojena do aktivit 1. stupně, děti se tak zúčastní kulturních akcí školy, akademie či tvůrčí dílen.

Výuka v přípravné třídě se nezapočítává do povinné školní docházky, děti
se neklasifikují, jsou hodnoceny motivačně pomocí obrázků nebo diplomů. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné (poplatek se platí pouze
za docházku do školní družiny nebo vybrané kroužky např. hudební školičku Hathora - píšťala, housle, klavír, AJ, taneční studio Dance for you, keramika a další).

Přípravná třída funguje již třetím rokem v ZŠ Tusarova. Rada MČ Praha 7 letos v červnu odsouhlasila žádost základní školy T.G.Masaryka (Ortenovo náměstí 34) otevřít přípravnou třídu ve školním roce 2013/2014.

Obrázek bez popisku

Foto: BcA Tomáš Bém a Petra Čavošová z Atelieru A3B s.r.o., zástupce starosty MUDr. Tomáš Kaštovský, ředitel ZŠ Korunovační Mgr. Tomáš Komrska a zástupce starosty Daniel Štěpán

18.09.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2698 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7