Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Praha 7 před novým školním rokem zrealizovala rozšíření kapacity mateřských škol i rozsáhlé rekonstrukce školních budov

MČ Praha 7 připravila pro školní rok 2012/2013 několik významných novinek. Během prázdninového období se podařilo rozšířit kapacity mateřských škol o 46 míst.
Zároveň došlo k zateplení školských budov MŠ Na Výšinách a MŠ U Uranie a proběhla také rekonstrukce havarijního stavu topného systému ve FZŠ Umělecká.

„Potěšující zprávou je pro mě především to, že se nám podařilo zrealizovat nezbytné kroky k navýšení kapacity mateřských škol. Každoročně se nám do školek hlásí více dětí a je čím dál problematičtější tento velký zájem uspokojit. MČ Praha 7 proto připravila dva kroky, které výrazně přispěly ke zlepšení této situace. Jedním krokem bylo otevření přípravné třídy v ZŠ Korunovační a dalším reorganizace provozu
MŠ Letohradská, kde byla otevřena nová třída pro 28 dětí,“
uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 Daniel Štěpán.

Přípravná třída v ZŠ Korunovační je určena především pro děti s odkladem školní docházky. Třída byla navržená jako školské odborné pracoviště pro 21. stol., kdy veškeré vybavení bylo zhotoveno přesně pro potřeby dětí. Jejím hlavním smyslem je připravit na základní školu děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, se sníženou koordinací pohybu apod. Program přípravné třídy je zaměřen na rozvoj tvořivosti dětí. Hlavním cílem je citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo. Kapacita přípravné třídy je 18 míst, které se tímto uvolnily v mateřských školách. Přípravná třída funguje již třetím rokem v ZŠ Tusarova. Rada MČ Praha 7 letos v červnu odsouhlasila žádost základní školy T.G.Masaryka otevřít přípravnou třídu ve školním roce 2013/2014.

„V průběhu prázdnin se nám také podařilo splnit všechny předsevzaté úkoly v oblasti oprav školských budov. Tyto náročné stavební akce jsou v současnosti stále ještě dokončovány. Do zahájení školního roku se nám však podařilo završit veškeré stavení práce, které by výrazněji ovlivňovaly provoz školy,“ řekl místostarosta Daniel Štěpán.    

V MŠ Na Výšinách a v MŠ U Uranie proběhlo zateplení školských budov. Zároveň byla u obou budov realizována kompletní rekonstrukce střešních konstrukcí. V MŠ Na Výšinách byly navíc stavební práce navýšeny o zastřešení nevyužívaných teras, kde vzniknou nové prostory pro rozšíření nabídky volnočasových aktivit a kroužků.

Třetí významnou stavební akcí byla rekonstrukce havarijního stavu topného systému ve FZŠ Umělecká, kde do letošního roku byla ještě 1/3 budovy vytápěna přímo párou. I zde se podařilo zprovoznit všechny prostory pro vyučování tak, aby žáci byli minimálně omezováni při výuce. Jedinou místností, kde práce stále pokračují, je aula školy. Zde došlo k položení podlažního topení, s čímž je spojená i rekonstrukce parket.

„Ještě bych se rád vrátil k příměstskému táboru, který v srpnu pro děti z Prahy 7 organizovalo sdružení Kouzelná fazolka. Ta díky získanému grantu od naší městské části  mohla nabídnout rodičům pobyt pro dítě za poloviční cenu,“ doplnil místostarosta Daniel Štěpán.    

Díky této podpoře mohli rodiče za měsíc ušetřit až 6.160,- Kč. Této nabídky využilo
21 dětí z Prahy 7. Spolupráce MČ Praha 7 s Kouzelnou fazolkou tím ale nekončí, neboť toto sdružení nyní v ZŠ Korunovační upravilo prostory pro provoz mateřského centra . 

 

18.09.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1635 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7