Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2012

Praha 7 rozdělila dotace na sociální a zdravotní služby

Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo na svém zasedání dne 3. 9. 2012 přidělení dotací organizacím poskytujícím sociální a zdravotní služby občanům Prahy 7. Rozděleny byly finanční prostředky vyčleněné z Humanitního fondu a z rozpočtu hl. m. Prahy.

„Těší mě, že jsme mohli organizacím, které se věnují záslužné činnosti, v jejich mnohdy velmi napjaté finanční situaci trochu pomoci. Pro přidělení dotací byly vybrány subjekty, s nimiž máme dlouhodobě v oblasti péče o naše občany velmi dobré zkušenosti,“ uvedla radní MČ Praha 7 Marcela Justová.   

Finanční prostředky v celkové výši 311 900,- Kč vyčleněné z rozpočtu hl. m. Prahy byly rozděleny mezi čtyři subjekty poskytující pečovatelskou službu či nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Zastupitelstvo sedmé městské části schválilo podporu níže uvedených institucí poskytujících pečovatelskou službu:

  • Farní charita Holešovice

Nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje pečovatelské, ošetřovatelské
a asistenční služby v domácím prostředí. Tyto služby jsou určeny především občanům Prahy 7 a okolí.

Farní charita Holešovice získala dotaci ve výši 80.000,- Kč.

  • Pečovatelské centrum Praha 7

Pečovatelské centrum je tradičním poskytovatelem komplexní péče o seniory
v Praze 7. Poskytuje služby v oblasti terénní pečovatelské práce, zajišťuje provoz pobytových zařízení sociálních služeb a denních dětských jeslí.

Pečovatelské centrum Praha 7 získalo dotaci ve výši 121 900,- Kč.

  • Židovská obec v Praze

Poskytuje sociální služby především osobám patřícím k židovské komunitě a jejich blízkým nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, ať už z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci aj. Mezi klienty patří také řada občanů Prahy 7.

Židovská obec v Praze získala dotaci ve výši 10 000,- Kč.

Zastupitelstvo sedmé městské části schválilo podporu níže uvedené instituci provozující nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:

  • YMCA Praha

V Praze 7 provozuje nízkoprahový klub Dixie, který je určen dětem a mládeži
pro trávení volného času v bezpečném a příjemném zázemí i pro vyhledání pomoci při řešení různých životních situací.

YMCA Praha získala dotaci ve výši 100 000,- Kč.

Finanční prostředky v celkové výši 65 000,- Kč vyčleněné z Humanitního fondu byly rozděleny mezi tři subjekty poskytující sociální a zdravotní služby občanům Prahy 7.

  • ALMA FEMINA

Příspěvek 45 000,- na náklady spojené s poskytováním komplexních služeb ženám, které mají problém s alkoholem.

  • Občanské sdružení TŘI

Příspěvek 15 000,- Kč na náklady spojené s péčí o občany Prahy 7 v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech.

  • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Krajská organizace Praha

Příspěvek 5 000,- Kč na náklady spojené s projektem „Večerní škola pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením“.

 

 

 

 

 

18.09.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2018 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7