Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Program Čistá energie Praha pro rok 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT H LAVNÍHO M ĚSTA PR AHY
ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU
Úřad MČ Praha 1 – 22
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum
658545/2012 Doubrava / 4314 16. 5. 2012

Věc: Program Čistá energie Praha pro rok 2012

Vážená paní ředitelko,Vážený pane řediteli,

usnesením č.506 ze dne 24.4.2012 schválila Rada hl.m. Prahy pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2012 (dále jen „program“). V rámci tohoto programu hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

Trend i formát programu, nastavený v posledních letech, zůstává zachován. Výraznější změnou je pouze zrušení podpory fotovoltaických elektráren. Nadále jsou podporovány výměny dožívajících plynových kotlů za moderní, podstatně účinnější. Další informace o pravidlech programu, formulář programu pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl.m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách www.envis.praha-mesto.cz  v sekci Energetika a ŽP. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu .

V této souvislosti bychom Vás rádi požádali o podporu při propagaci programu, například formou umístění informace včetně výše uvedených odkazů na webových stránkách Vaší městské části.

V příloze Vám zasíláme Informaci o průběhu Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2011 a Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Dan Frantík

pověřený řízením odboru

Příloha:

1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 – 2011
2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012

čistá energie 12.pdf

22.05.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1861 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7