Česky   English

TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK ZBS HL. M. PRAHY

Nález zdroje ionizujícího záření

Dne 5. dubna 2012 proběhlo v ulici Varhulíkové u vjezdu do betonárky společnosti Skanska taktické cvičení složek Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy (dále jen ZBS) s názvem „Nález zdroje ionizujícího záření“ (dále jen ZIZ)

Cvičení se zúčastnili jednotky HZS hl. m. Prahy – hasičská stanice HS-3 Holešovice, HS-1, HS-2 a HS-5, a dále jednotky HZS Středočeského kraje, Policie ČR, ZZS hl. m. Prahy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Krajské operační a informační středisko HZS a MČ Praha 7.

Úkolem plánovaného cvičení bylo simulovat radiační událost na volném prostranství a ověření součinnosti složek ZBS.

Obrázek bez popisku

Cílem cvičení bylo zaznamenání dojezdových časů jednotek, prověření taktické činnosti jednotek HZS (dále jen JPO) při organizování místa zásahu, prověření komunikace mezi operačním střediskem HZS na čísle 150 a nálezcem ZIZ, praktické osvojení postupů při možném nálezu ZIZ, prověření akceschopnosti JPO při řešení této mimořádné události, nácvik spolupráce s dalšími složkami ZBS (chemická laboratoř HZS StčK, PČR), prověření následné likvidace znečištěné vody z dekontaminace, nácvik komunikace operačního střediska s oznamovatelem ZIZ, nácvik organizace místa zásahu, vyhledávání ZIZ za pomoci dozimetru U-RAD 115 a radiometru DC-3H-08, prověření funkčnosti dozimetrické služby pomocí osobních dozimetrů SOR, zjišťování plošné kontaminace na místě zásahu a u dotčených osob, nácvik vytyčování zón při radiační události a evidence osob, nácvik dekontaminace osob, seznámení zasahujících příslušníků s riziky a možnými následky při radiační události a ověření součinnosti s Úřadem městské části P7 – oddělením krizového řízení Kanceláře starosty a mluvčím úřadu.

    Obrázek bez popisku

Příjezd a příprava hasičů hasičské stanice HS-3 Holešovice

Obrázek bez popisku

Kontrola nálezce ZIZ – měření případné dávky dozimetrem

Obrázek bez popisku

Vytyčení nebezpečné zóny příslušníky HZS oblečených do speciálních protiradiačních obleků a předání signálu veliteli zásahu ve vnější zóně

Obrázek bez popisku

Instalace mobilní dekontaminační komory

Obrázek bez popisku

Kontrola přijaté dávky dozimetrem před výstupem z nebezpečné zóny a vstupem do dekontaminační komory

Obrázek bez popisku

Příslušníci HZS Středočeského kraje CHL – Kamenice likvidující u dekontaminační komory

16.04.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4223 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7