Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Finanční úřady

Finanční úřad pro Prahu 7, Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti pro firmu A & G PARTNERS, a.s.

Finanční úřad pro Prahu 7 V Praze
Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 dne
17000 PRAHA 7

Čj.: 99858/12/007933107183

Vyřizuje: Novotná Michaela Ing.
Telefon: 220 362 465 linka: 2465
Fax: 220 363 798 č. dveří: 465
DIČ: CZ26132010

A & M PARTNERS, a.s.

Argentinská 38/286

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE

170 00 PRAHA 7

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

o doručení

V souladu s ustanovením § 49 zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád,

ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že písemnost určená výše

uvedenému daňovému subjektu

č.j.:88826/12/007933107183

ze dne:2.4.2012

určená do vlastních rukou, je uložena na Finančním úřadě pro Prahu 7,

nábř.Kpt.Jaroše 1000/7, v místnosti uvedené v záhlaví této vyhlášky

a zde je možnost jejího vyzvednutí v úředních hodinách do 15 dnů

ode dne vyvěšení.

Ema Božková

ved.referátu kontrolního oddělení

Poučení: Nebude li písemnost adresátem vyzvednuta ve lhůtě patnácti dnů ode dne vyvěšení, považuje se posledním dnem této lhůty za do ručenou.

Božková Ema

vedoucí referátu

kontrolního oddělení

13. 04. 2012

Elektronicky podepsáno

16.4.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3124 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7