Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery na II. pololetí roku 2011

Čís. Stanoviště
stan.
1 Čechova před č.17 7.11.2011 28.11.2011
1A Jana Zajíce x U Sparty 5.12.2011
4 Tusarova proti č.5 7.11.2011 12.12.2011 5.12.2011
5 Ortenovo nám. X U Pergamenky 7.11.2011 28.11.2011 5.12.2011
6 U Průhonu x Na Maninách 7.11.2011 12.12.2011 5.12.2011
8 Kamenická před č.53 x U Akademie 7.11.2011 28.11.2011 5.12.2011
9 Letohradská x Ovenecká 7.11.2011 28.11.2011 5.12.2011
11 Osadní x Dělnická 21.11.2011 14.11.2011 19.12.2011
12 Tusarova před č.52 21.11.2011 19.12.2011
13 U Městských domů x Poupětova 21.11.2011 19.12.2011
14 U vody x Jankovcova 21.11.2011 19.12.2011
14A Za Papírnou 14.11.2011 19.12.2011
15 Šimáčkova, proti domu č.p. 8 21.11.2011 14.11.2011 12.12.2011 19.12.2011
16 Pplk.Sochora, proti domu č.p.14 21.11.2011 14.11.2011 12.12.2011 19.12.2011

Do velkoobjemových kontejnerů se nemohou odkládat - stavební odpad - suť, pneumatiky, lednice, obrazovky, barvy, baterie všech druhů, včetně akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.

Odpad je možné odevzdat i ve sběrných dvorech a ve stabilních sběrnách nebezpečných odpadů: Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel. 266 00 72 99, provozní doba_ Po - Pá 8,30 - 17,00 hod. - v letním období do 18,00 hod., So 8,30 - 15,00 hod. všechny druhy odpadů.

26.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1538 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7