Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

ANKETA - 10 problémů Prahy 7

Už víme, jaké jsou… Souhlasíte s nimi?

Níže uvedené problémy vzešly z veřejné diskuze s občany realizované v rámci projektu zaměřeného na zlepšování kvality života obyvatel a zapojení veřejnosti do rozvoje městské části.

ANKETA

Prosím, označte dva problémy (např. zaškrtnutím či tučným vyznačením), které upřednostňujete. Termín pro odevzdání je do 15. 11. 2011

Problémy nejsou řazeny prioritně

 • Neukázněnost pejskařů + málo košů na psí exkrementy
 • Dopravní zátěž, hlukové znečištění a světelný smog
 • Vybudovat lávku Holešovice – Karlín pro pěší a cyklisty
 • Podpora veřejné tělovýchovy mládeže a seniorů
 • Zajistit v ulici Heřmanova omezení rychlosti (30km/h) + kontrola
 • Zklidnění dopravy na Letenské nám. (důraz na chodce)
 • Více domů pro seniory se speciální službou
 • Více malometrážních sociálních bytů
 • Problematika developerských projektů
 • Pokračovat v regulaci hazardu
 • Bezdomovectví
 • Velký počet heren
 • Zefektivnění webových stránek
 • Nezadlužovat MČ nákupem developerského projektu pro novou radnici
 • Pěší a cyklo propojení Štvanice s dolními Holešovicemi a Karlínem
 • Hledat cesty ke zprovoznění průchodů ve stanici Vltavská
 • Problém, který zde není uveden

Vyplněné dotazníky zasílejte na adresu janul@p7.mepnet.cz

Můžete ho zaslat i poštou na adresu ÚMČ Praha 7, Odbor životního prostředí, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00, Praha 7 nebo odevzdat v těchto sběrných místech: ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000 – odbor životní prostředí, schránky důvěry MČ, Informační centra Milady Horákové 2 nebo Dělnická 44.

S výsledky budete seznámeni v místním časopise Hobulet a na webových stránkách www.praha7.cz .

26.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1748 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7