Česky   English
Úřad městské části > Bezpečnost

Dětský integrační tábor

Dětských integračních táborů pořádaných naší městskou částí se účastní pravidelně děti od 7 do 17 let z řad rómské národnostní menšiny, z dětských domovů pro dlouhodobé psychické a fyzické týrání, ze sociálně znevýhodněných nebo neúplných rodin. Dále se jedná o děti, které jsou klienty koordinátorky pro děti a mládež vedené z důvodu krádeží a užívání omamně psychotropních látek.

Ubytování je zajištěno v penzionu v pokojích s příslušenstvím. Stravování je zajištěno 5krát denně, vč. zajištění pitného režimu. V tomto ohledu je nezbytné dohlížet na stravování dětí (nemají zažitý pravidelný stravovací režim) a pravidelné mytí vč. čištění zubů, které velká část dětí také nemá osvojené.

Denní program bude plánován vždy dva dny předem. Je však nutné brát ohled na počasí a momentální únavu dětí. Tábor je jako předešlý zaměřen na sportovní aktivity a letos bude probíhat celotáborová hra se zaměřením na „zálesáctví“. V loňském roce se jmenovala „ Planety vesmíru“. Tato hra byla zaměřena na rozvoj tvořivosti, fantazie dětí a praktických motorických dovedností. Byl kladen důraz na práci v týmu, na zodpovědnost jednotlivých členů družstev a vůdčí a koordinační schopnosti kapitánů týmů.

V loňském roce proběhly čtyři celodenní výlety – návštěva hradu Pernštejna vč. prohlídky s výkladem, návštěva westernového městečka „Šiklův mlýn“, kde proběhly dvě představení a děti se zúčastnily atrakcí jako jízda na koni, na býku, jízda historickým vláčkem. Další výlet byl do Jihlavy, kde se navštívilo „Jihlavské podzemí“ a aquapark, poslední výlet do Blanska byl vyplněn návštěvou aquaparku a prohlídkou města.

Děti během loňského pobytu poznaly mnoho nových věcí, největším zážitkem byla návštěva aquaparku a jedna ze soutěžních disciplín – střelba ze vzduchové pušky.

Na závěr by bylo vhodné uvést příhodu, která svědčí o spokojenosti dětí. Dva dny po příjezdu z tábora dva sourozenci (z rodiny drogově závislých rodičů) se přišli zeptat : „za jak dlouho pojedeme zase na tábor ?“ To hovoří za vše.

foto1.jpg   foto2.jpg   foto3.jpg   foto4.jpg   foto5.jpg

24.03.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2890 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7