Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice

POTVRZENÍ O SKUTEČNOSTECH ZAPSANÝCH V MATRICE

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice se vydává většinou pro použití v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se  obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky
Dveře č. 154, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

Návštěvní hodiny  
Oddělení Matriky
Pondělí

8.00

-

11.30

12.30 - 17.30
úterý

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Středa

8.00

- 11.30 12.30 - 17.30
Čtvrtek

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Pátek

ZAVŘENO


Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na kterýkoli matriční úřad.

 

 

 

 

 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost ,
písemná žádost a veřejná listina, ze kterých je zřejmé, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní poplatky:

Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti.

Právní předpisy:

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.1.2011

 

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1041 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7