Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Vydání duplikátu rodného listu

VYDÁNÍ DUPLIKÁTU RODNÉHO LISTU

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které
se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila. Občané narozeni před rokem 1950 v Praze, jsou zapsáni v oddělení starých matrik Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.

Na základě žádosti a zaplacení správního poplatku lze duplikát rodného listu zaslat i poštou do vlastních rukou.

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení matrik

dveře číslo 154, telefon: 220 144 193, 220 144 146, 220 144 229

Úřední hodiny:

Pondělí:

8.00 – 11.30

12.30 – 17.30

Úterý:

8.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Středa:

8.00 – 11.30

12.30 – 17.30

Čtvrtek:

8.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek:

 ZAVŔENO

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.


KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

Žádost může podat fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci.

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

  • platný doklad totožnosti
  • prokázání příbuzenského poměru, (tj. rodiče, děti, sourozenci, manželé/ky, prarodiče) či právního zájmu (prokazuje se listinným důkazem)

SPRÁVNÍ POPLATKY

50 Kč

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

30 dní

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000Sb.. O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

doplňující právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích.

17.3.2011

 

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3686 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7