Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Vydání rodného listu narozeného dítěte

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

VYDÁNÍ RODNÉHO LISTU NAROZENÉHO DÍTĚTE

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Dítě musí být narozené v Praze 7.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky
Dveře č. 154, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

 

Návštěvní hodiny  
Oddělení Matriky
Pondělí

8.00

-

11.30

12.30 - 17.30
úterý

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Středa

8.00

- 11.30 12.30 - 17.30
Čtvrtek

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Pátek

ZAVŘENO

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • Provdané ženy – oddací list, dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči,
 • svobodné ženy – rodný list, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte,
 • rozvedené ženy – rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou o právní moci, dotazník o jménu,
 • dítěte podepsaný matkou dítěte,
 • ovdovělé ženy - rodný list, úmrtní list manžela, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte.

V případě, že rodiče určili otcovství již před narozením dítěte:

 • zápis o určení otcovství,
 • dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči.

Předkládají se originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů. Po předložení občanských průkazů obou rodičů (může vyřídit jeden z rodičů) si rodný list si vyzvednete na oddělení matrik.

Doklady nutné k zápisu o určení otcovství před narozením dítěte a kdy lze toto prohlášení učinit:

 • občanské průkazy obou rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • těhotenský průkaz
 • rozvedené ženy předloží rozsudek o rozvodu s doložkou o právní moci
 • ovdovělé ženy úmrtní list manžela

Zápis o určení otcovství lze sepsat pouze v případě, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství nebo úmrtí manžela uplynulo více, jak 300 dnů.

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství lze učinit i po narození dítěte.

Správní poplatky:

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku.
Každý další výpis (duplikát) podléhá správnímu poplatku 50,-Kč, který se vybírá v hotovosti přímo na matrice.
Duplikáty rodných listů jsou vystavovány matrikou podle místa narození žadatele.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů až 60 dnů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě, že státní občan ČR se narodí mimo území našeho státu, zapíše se jeho narození do zvláštní matriky v Brně. V těchto případech je nutná osobní návštěva na matričním úřadě.

Právní předpisy:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.1.2011

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1461 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7