Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Vydání úmrtního listu

VYDÁNÍ ÚMRTNÍHO LISTU

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Členové rodiny – manžel(ka), sourozenci, rodiče, děti, prarodiče a vnuci. Oprávněné osoby podle ustanovení § 25 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí osobně, nebo prostřednictvím pohřební služby dostaví na Úřad městské části Praha 7, Odbor kanceláře starosty, oddělení matriky (matriční obvod zemřelé osoby).

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, OSA - oddělení matriky
Dveře č. 154, 1. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 4193, 220 14 4146.

Návštěvní hodiny  
Oddělení Matriky
Pondělí

8.00

-

11.30

12.30 - 17.30
úterý

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Středa

8.00

- 11.30 12.30 - 17.30
Čtvrtek

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Pátek

ZAVŘENO


Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • Pokud byl(a) zemřelý ženatý, vdaná: občanský průkaz zemřelého, rodný list, oddací list, rodné číslo pozůstalého (bývá v občanském průkazu nebo cestovním dokladu),
  • byl(a) svobodný(á): občanský průkaz zemřelého, rodný list,
  • byl(a) rozvedený(á): občanský průkaz, rodný list, rozvodová listina,
  • byl(a) vdovec (vdova): občanský průkaz, rodný list, úmrtní list.

Správní poplatky:

Za prvopis nejsou žádné správní poplatky a ani jiné poplatky stanoveny.
Duplikát úmrtního listu: 100 Kč (správní poplatek se vybírá v hotovosti při vydání duplikátu).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od obdržení Listu o prohlídce mrtvého od lékaře či zdravotnického zařízení.

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Při úmrtí občana ČR v cizině a žádosti o zapsání tohoto úmrtí do zvláštní matriky v Brně je nutná konzultace o potřebných dokladech s pracovnicemi matriky.

Právní předpisy:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Pohřebné: Odbor státní sociální podpory v místě trvalého bydliště žadatele.
Vdovský a vdovecký důchod: Správa sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele.
Pozůstalost: Vyřizuje notář pověřený příslušným soudem v místě posledního trvalého bydliště zemřelého.

Za správnost návodu odpovídá:

Alena Tafatová, vedoucí oddělení matrik

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.1.2011

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1248 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7