Česky   English

Výdej údajů z evidence obyvatel

VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL

  • Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o  občanech České republiky, o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky (dále jen „obyvatelé“). Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.
  • Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti mohou poskytovat údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštním právním předpisem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost může podat obyvatel starší 15 let v místě svého trvalého bydliště. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Na vyplněné „Žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému“ musí být úředně ověřený podpis žadatele. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů. Formuláře občan vyplňuje a podepisuje do bíle vyznačených rubrik.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Osobní účastí na odboru správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel.

Návštěvní hodiny  
Oddělení dokladů a evidence obyvatel
Pondělí

8.00

-

11.30

12.30 - 17.30
úterý

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Středa

8.00

- 11.30 12.30 - 17.30
Čtvrtek

8.00

- 11.30 12.30 - 14.00
Pátek

ZAVŘENO

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz,
  • cestovní doklad,
  • průkaz k pobytu pro cizince,
  • průkaz povolení k pobytu azylanta

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému obdržíte na příslušném oddělení dokladů a evidence obyvatel nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2 , IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky:

Za každou vyřízenou žádost zaplatí občan 50 Kč správní poplatek v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Právní předpisy:

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Za správnost návodu odpovídá:

Štěpánka  KOŽÍŠKOVÁ, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.1.2011

Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

23.3.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4437 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7