Česky   English

Pořádání a ohlášení kulturních, společenských a sportovních akcí

Pořádáte-li veřejnou produkci - kulturní, společenskou nebo sportovní akci na území MČ Praha 7, ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS.

I v případě, že se na Vaši akci nevztahuje povinnost ohlášení k místnímu poplatku, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

(Níže uvedený návod nenahrazuje v rámci pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí ohlášení k místním poplatkům ze vstupného, veřejného prostranství či ohlášení dle práva shromažďovacího.)

Pokud Vaše akce splňuje dle svého charakteru některý z níže uvedených bodů je nutné vyřídit:
  • na akci je vybíráno vstupné - ohlašovací povinnost, poplatek ze vstupného

    (příslušný k vyřízení: Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních  poplatků)
    www.praha7.cz/12745_Ohlaseni-k-mistnimu-poplatku-ze-vstupneho
  • akce končí po 22. hodině - oznámení Úřadu městské části Praha 7, který vezme akci na vědomí. Informativní charakter, výjimky se neudělují.

    (příslušný k vyřízení: Úřad městské části Praha 7, Odbor kultury a sportu)
  • vždy je nutné mít zajištěno povolení, souhlas vlastníka nemovitosti pro pořádání akce
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Ohlášení podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Jaké jsou podmínky a postup pro ohlášení:
Pořadatel, organizátor akce ohlásí nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje viz sekce formuláře Prahy 7.
Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:
Úřad Městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Bc. Lukáš Fátor - pov. ved. odboru
dv. č. 213, 2. patro budovy úřadu
tel.: 220 144 013
e-mail: fatorl@p7.mepnet.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jakým způsobem akci ohlásit:
Vyplněný formulář zašlete na e-mail: FatorL@praha7.cz . Formulář je k dispozici v sekci formuláře Prahy 7.
Právní předpisy:
  Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze vstupného Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy v platném znění Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění jiné obecně závazné předpisy
Za správnost návodu odpovídá:
Bc. Lukáš Fátor, pov. ved. Odboru kultury a sportu
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
08.06.2016
Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

9.6.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 6731 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7