Česky   English

Pořádání a ohlášení kulturních, společenských a sportovních akcí

Pořádáte-li veřejnou produkci - kulturní, společenskou nebo sportovní akci na území MČ Praha 7, ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS.

I v případě, že se na Vaši akci nevztahuje povinnost ohlášení k místnímu poplatku, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

(Níže uvedený návod nenahrazuje v rámci pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí ohlášení k místním poplatkům ze vstupného, veřejného prostranství či ohlášení dle práva shromažďovacího.)

Pokud Vaše akce splňuje dle svého charakteru některý z níže uvedených bodů je nutné vyřídit:
Manuál pro užívání veřejného prostranství

V odkazu naleznete stručný Manuál, který vytvořil spolek Auto*Mat, z.s. jako návod pro pořadatele sousedské akce Zažít město jinak.

 

Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru, vás provede administrativními kroky nezbytnými pro realizaci akce ve veřejném prostoru Prahy 7.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Ohlášení podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Jaké jsou podmínky a postup pro ohlášení:
Pořadatel, organizátor akce ohlásí nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje viz sekce formuláře Prahy 7.
Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:
Úřad Městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Bc. Lukáš Fátor - pov. ved. odboru
dv. č. 213, 2. patro budovy úřadu
tel.: 220 144 013
e-mail: fatorl@p7.mepnet.cz

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jakým způsobem akci ohlásit:
Vyplněný formulář zašlete na e-mail: FatorL@praha7.cz . Formulář je k dispozici v sekci formuláře Prahy 7.
Právní předpisy:
  Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze vstupného Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy v platném znění Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění jiné obecně závazné předpisy
Za správnost návodu odpovídá:
Bc. Lukáš Fátor, pov. ved. Odboru kultury a sportu
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
08.06.2016
Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

9.6.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 9927 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7